Rekisteriseloste

Stofix Suomi Oy:n rekisteriseloste

Laatimispvm: 04.08.2020

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §
Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste on nähtävissä www.stofix.fi sivuilla.

REKISTERINPITÄJÄ

Stofix Suomi Oy
Y-tunnus: 2837406-3
Mjösundintie 1101, 25730 Mjösund

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Samuli Tiirola
samuli@stofix.fi

REKISTERIN NIMI

Stofix Suomi Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä pidetään suhteiden ylläpitoon, rekisterin ylläpitoon ja markkinointiin.

Käsittelemme henkilötietoja asiakkuuteen tai muun asiallisen yhteyden suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin merkitään ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Yhteystiedot: Nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä asiakkaan mahdollisesti antamat lisätiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteri sijaitsee salasanasuojatuilla palveluilla.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET JA OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, puutteellisen tiedon täydentämistä tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Aito ja energiatehokas tiiliverhous – todistetusti

Täytä lomake ja kysy lisää mahdollosuuksista ja ominaisuuksista!