Laatusertifikaatti ISO 9001 on todistus siitä, että Stofixin toiminta on kansainvälisten standardien mukaista ja ottaa huomioon toiminnalle asetetut vaatimukset. Ympäristösertifikaatti ISO 14001 puolestaan osoittaa, että toiminnassa pyritään pitkäjänteiseen kestävään kehitykseen.

Sertifikaatit myönsi puolueeton ja riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy.

Laatujärjestelmän sertifikaatti ISO 9001 on yksi maailman tunnetuimmista laatujärjestelmä-standardeista. Stofixille laatusertifikaatti on luotettava todistus, joka osoittaa yrityksen toimivan asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti laadun kehittämisessä.

– Kuten CE-merkintä osoittaa tuotteidemme olevan laadukkaita, ISO 9001 –sertifikaatti osoittaa, että toimintamme laatu on samalla tasolla. Ulkopuolinen arvioija on todennut valmistusprosessimme täyttävän kansainväliset vaatimukset tuotannon valmistuksen ja toiminnan laadun osalta. Pyrimme kaikessa toiminnassamme tuotteiden ensiluokkaiseen laatuun sekä hyvään asiakaspalveluun, valaisee kehitysinsinööri Antti Juola.

Ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää Stofixille

Laatusertifikaatin lisäksi Inspecta Sertifiointi Oy myönsi Stofixille ympäristösertifikaatin ISO 14001, mikä kertoo Stofixin vastuullisesta suhtautumisesta ympäristöasioihin. Energian säästäminen, raaka-ainemateriaalien tehokas hyödyntäminen ja ympäristöstä sekä lakisääteisistä vaatimuksista huolehtiminen ovat tärkeitä arvoja Stofixin toiminnassa.

– Energian säästöt koskevat myös asiakkaitamme. Kaikissa rakennuksissa, joihin asennettaan Stofix-julkisivuja, asiakkailla on mahdollisuus merkittävään energian säästöön, muistuttaa Antti Juola.

Ympäristösertifikaatin saamiseksi yrityksen tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, tunnistaa organisaation aiheuttamat ympäristövaikutukset sekä asettaa päämäärät ja tavoitteet ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Inspecta_ISO9001_ISO14001_Stofix_black