Viime kesänä aloitettu oululaisen As Oy Isoheinän julkisivuremontti on nyt viimeistelyä vaille valmis. Remontti toteutettiin Stofixin kestävällä ja nopeasti asennettavalla tiiliverhousratkaisulla, joka mahdollistaa entistä paremman lämmöneristyksen julkisivun paksuutta lisäämättä.

Julkisivu kuntoon As Oy Isoheinässä

Stofix - As Oy Isoheinä, Oulu, Ennen 1Vuosien saatossa jokaisessa tiilijulkisivussa, jossa on puutteellinen tuuletus ja vedenohjaus, alkaa näkyä vaihtelevien sääolosuhteiden aiheuttamat rasitukset, joilta ei voida Suomessa välttyä. Merenrantakaupungeissa vaikutus on vielä tavallista suurempi, sillä kosteus lisää tällaisten rakenteiden tiilten rapautumista. Nykyään myös julkisivun eristämiseen on olemassa aikaisempaa parempia vaihtoehtoja, joten julkisivun uusimisella voidaan saavuttaa kerralla useampi hyöty.

Oululaisessa kerrostaloyhtiö As Oy Isoheinässä päädyttiin julkisivuremontin tekemiseen vuonna 2014 toteutetun kuntotutkimuksen perusteella. Tiilipinnoilla oli halkeamia ja kannatinpalkitkin olivat huonossa kunnossa.

Stofix - As Oy Isoheinä, Oulu, Työnaikainen– Korjaus tehtiin juuri oikeaan aikaan, sillä vanhat rakenteet olivat jo huonokuntoisia ja olisivat saattaneet pettää lähitulevaisuudessa. Tästä olisi voinut aiheutua vaaratilanteita kuten tiilien putoamista, kuvailee As Oy Isoheinän julkisivusaneerauksen valvoja, korjausrakentamisen yksikönpäällikkö Markku Estola WSP Oy:stä.

Erilaisten julkisivusaneerausten toteuttajista taloyhtiö päätti valita Stofixin. Lämmöneristyksen parantamismahdollisuus oli olennainen valintaan vaikuttanut tekijä, samoin asennuksen helppous ja lyhyt urakka-aika. Eristyksen paksuuntumisesta huolimatta talon julkisivu kokonaisuudessaan säilyy aikaisemman ulkoasunsa mukaisena ja entisissä mitoissaan. Talon energiatehokkuuteen odotetaan myös remontin myötä selkeää parannusta.

Stofix - As Oy Isoheinä, Oulu, Työnaikainen 2Stofix-julkisivun asennus

Julkisivuremontti As Oy Isoheinässä aloitettiin kesällä 2015. Stofixin julkisivuratkaisun asennusprosessiin kuului vanhan julkisivun purkaminen, eristeiden uusiminen, kiinnitysjärjestelmän sekä tiilipintaisten julkisivuelementtien asentaminen sekä tarvittavien pellitysten ja saumausten teko.

As Oy Isoheinässä uusittiin osana julkisivuremonttia myös ikkunat, jolloin kokonaisuus saatiin kerralla kuntoon. Ikkunoiksi valittiin tuloilmaikkunat, jotka osaltaan myös parantavat talon energiatehokkuutta.

– Sovittelimme aikataulut sujuviksi ikkunat asentaneen yrityksen kanssa. Teimme vahvaa yhteistyötä, sillä samaan aikaan ei pysty samalla julkisivulla työskentelemään. Ikkunat asennettiin paikoilleen ennen tiililaattaverhouksen laittamista, jolloin lopputulos onnistui siististi, selittää työnjohtajana kohteessa toiminut Pekka Karppinen Stofixilta.

Useita vuosikymmeniä vanhoja julkisivuja saneerattaessa ei ole epätavallista, että vastaan tulee yllättäviäkin käänteitä. As Oy Isoheinässä todettiin purkutöitä tehtäessä, että vanhoissa putkilinjoissa ja levyrakenteissa oli asbestia. Stofix reagoi asiaan sen vaatimalla tavalla.

– Järjestimme työmaalle alaan erikoistuneet miehet purkamaan asbestit pois. Tällä alalla on arkipäivää se, että yllätyksiä tulee jossain vaiheessa joka projektissa. Niihin täytyy vain reagoida sen mukaan, mitä milloinkin ilmenee, Karppinen toteaa.

Muutoksia suunnitelmiin aiheutti myös se, että talon vanhojen piirustusten mukaan päätyseinässä piti olla betonirunko, mutta purkuvaiheessa se osoittautuikin puiseksi.

– Stofixin tiiliverhous vaatii erilaisen kiinnitysjärjestelmän betoni- ja puurunkoon, joten muutimme vauhdissa suunnitelmaa. Se aiheutti tietysti ylimääräistä työtä, mutta kaikki saatiin hyvin toteutettua, kertoo Karppinen.

Julkisivuremontin oli alun perin arvioitu valmistuvan syksyllä 2015. Edellisistä syistä aikataulu kuitenkin venyi hiukan, joten viimeiset saumaukset päätettiin laadun varmistamiseksi jättää keväälle 2016. Muilta osin julkisivu valmistui marraskuun 2015 lopulla.

– Osa saumauksista oli järkevää tehdä vasta talven jälkeen. Käytämme sementtipohjaista laastia, jota ei voi levittää pakkasella. Lopputuloksen kannalta saumauksen viimeistely on viisaampaa tehdä oikeanlaisissa sääolosuhteissa, Karppinen perustelee.

Sujuva saneerausprosessi yllätyksistä huolimatta

Stofix - As Oy Isoheinä, Oulu, Työnaikainen 6Julkisivuremontin lopputulokseen ovat olleet tyytyväisiä niin taloyhtiön asukkaat ja isännöitsijä kuin remontin toteutuksessa mukana olleet tahotkin. As Oy Isoheinän isännöitsijä Heikki Lahden mielestä tärkeintä kokonaisuudessa oli hyvä työnlaatu.

– Vaikka aikataulu pikkuisen pettikin huonojen säiden ja purkutöissä ilmenneiden yllätysten takia, ratkaisevaa oli kuitenkin työnlaatu. Uusi julkisivu on siisti ja toimiva, ja saimme lisää lämmöneristystä. Alan ammattilaisina Stofixilla suhtauduttiin tosi hyvin yllättäviin käänteisiin eivätkä ne pysäyttäneet töiden etenemistä. Se, että saumaukset jäivät keväälle, ei paljonkaan häiritse.

– Muilta osin suunnitelmat pitivät niin kuin oli sovittukin. Purku- ja asennustöiden etenemisestä tiedotettiin asiaankuuluvasti minulle päin sekä ilmoittamalla niistä rappukäytävässä. Työnjohdon osalta viestiketju on myös toiminut sujuvasti, ja Stofixilta on vastattu aina nopeasti kysymyksiimme. Viestintä ja yhteistyö ovat toimineet kaiken kaikkiaan hienosti, kertoo Lahti.

– Pysyimme myös hyvin alkuperäisessä budjetissa. Olimme varanneet siihen lisätyövaraa, sillä tiesimme, että yllätyksiä voi tällaisissa remonteissa tulla. Loppujen lopuksi niitä ei kuitenkaan tullut kovin paljon ja kaikki meni niistä huolimatta hyvin.

Lahti odottaa julkisivuremontin ansiosta säästöjä taloyhtiön lämmityskustannuksiin.

– Villoitusta pystyttiin remontin yhteydessä lisäämään huomattavasti; ennen sitä oli 100 mm, nyt 200 mm, josta uloin 50 mm on tuulensuojavillaa. Säästöjä tullaan varmasti saamaan, mutta niiden tarkempaa määrää on vielä vaikea ennakoida. Ensi syksynä näemme sitten vuoden seurannan jälkeen, kuinka paljon olemme julkisivun uusimisen myötä säästäneet lämmityskuluissa.

– Talo on kuitenkin todetusti pysynyt tänä talvena lämpimänä, sillä asukkailta ei ole tullut valituksia kovillakaan pakkasilla. Asukkaat ovat vaikuttaneet kaikin puolin tyytyväisiltä remontin onnistumiseen, eikä negatiivista palautetta ole tullut, Lahti lisää.

Julkisivusaneerauksen valvoja Markku Estolalla on hyvin pitkälti samanlaiset kokemukset yhteistyöstä Stofixin kanssa.

– Kaikki meni päällisin puolin mukavasti, vaikka yllätyksiä tulikin. Alkuperäisistä suunnitelmista jouduttiin vähän joustamaan ja jouduttiin tekemään työnaikaisia muutoksia. Se kuitenkin onnistui hyvin. Kun todettiin, ettei toteutus onnistu suunnitellulla tavalla, Stofix jätti muutostyötarjouksen uudesta tilanteesta ja sen hyväksymisen jälkeen hoiti tarvittavat tarvikkeet työmaalle. Se meni niin kuin pitikin: asiasta ilmoitettiin ja tehtiin pöytäkirjat, ja sen pohjalta tehtiin päätökset.

– Yhteydenpito Stofixin kanssa on ollut helppoa. Aina kun on ollut tarvetta saada yhteyshenkilöitä kiinni, se on onnistunut, vaikka he eivät ole fyysisesti paikkakunnalla olleetkaan. Työnjohtaja Stofixin puolelta kävi tasaisin väliajoin paikan päällä, ja oli aina tavoitettavissa. Myös työmaakokouksiin Stofixilta ilmoitettiin työmaan etenemisestä riittävällä tasolla, Estola kertoo.

Stofix vastaa julkisivujen korjausrakentamisen haasteisiin

Stofix_tiiliverhous_purettunaTämän saneerausprojektin myötä Estola on vakuuttunut Stofixin ratkaisun tarjoamista hyödyistä erityisesti lämmöneristyksen lisäämisen ja entisenlaisen ulkoasun säilyttämisen suhteen.

– Kyseisenlaisessa kohteessa lämmöneristyksen parantaminen ja sen tuoma energiatalouden tehostuminen on suurin hyöty. Stofixin järjestelmällä saadaan parannettua lämmöneristystä, minkä toteuttaminen muulla keinolla menisi liian haasteelliseksi.

– Oulun keskustan alueella julkisivujen vaatimukset ovat tarkat. Stofixin ratkaisu mahdollistaa ulkoasun säilymisen alkuperäisen näköisenä ja sopii kohteisiin, joihin halutaan tiilijulkisivu tietyllä kuosilla parantaen samalla energiatehokkuutta, Estola sanoo.

Stofixin myyntipäällikkö Veli-Matti Palola korostaa Stofix-järjestelmän etuina nopeaa rakennustapaa, tuulettuvaa ja aidosti rungosta eriytettyä julkisivurakennetta sekä mahdollisuutta toteuttaa julkisivusaneeraus tämän päivän energiavaatimukset huomioiden, muuttamatta alkuperäistä arkkitehtuuria.

– Stofix-tiiliverhouksessa yhdistyvät perinteisen muurauksen hyvät puolet ja nykyaikainen tapa hyödyntää elementtirakenteisia komponentteja. Stofix-tiiliverhous valmistetaan tehtaalla tasalaatuisissa olosuhteissa tarkoin laatukriteerein. Työmaalla tiiliverhous asennetaan seinälle moduulirakenteisen kiinnitysjärjestelmän avulla, minkä jälkeen pinta viimeistellään saumaamalla, Palola kuvailee.

– Ohuutensa ja rungosta eriytetyn tuulettuvan rakenteensa ansiosta seinärakenne kuivuu nopeasti eikä riko saumoja lämpölaajenemisen vuoksi. Tämä lisää tiiliverhouksen kestoikää huomattavasti, ja Stofix-järjestelmä kestääkin tutkitusti vähintään 70 vuotta. Se sopii käytettäväksi monien eri runkomateriaalien kanssa.

Pohjoisen oloissa hyvä lämmöneristys on erittäin tärkeä asumismukavuuteen ja energiakuluihin vaikuttava seikka. Stofix tarjoaa siihen ainutlaatuisen, helposti toteutettavan ratkaisun.

– Stofix-tiiliverhouksen kiinnitysjärjestelmän sisään voidaan asentaa jopa 300 mm eristettä. Koska Stofix on ohuempi kuin perinteinen tiiliverhous, eristyksen lisääminen ei vaikuta rakennuksen ulkomittoihin suurentavasti, Palola kertoo.

Arkkitehtuurin pitäminen entisellään on myös tärkeää julkisivuremontteja suunniteltaessa. Stofix mahdollistaa tämän lähes kaikenlaisissa tiilirakennuksissa.

– Stofix-tiiliverhousta käytettäessä pystytään säilyttämään lähes täydellisesti rakennuksen alkuperäinen yleisilme. Stofix on aitoa tiiltä ja pystyy vastaamaan arkkitehtuurin haasteisiin. Stofix-järjestelmällä arkkitehtuurin suhteen ei tarvitse tehdä kompromisseja, vaan verhoilu saadaan räätälöityä juuri halutun näköiseksi. Myös yrityksemme pääkonttori on muuttanut Ouluun. Näin ollen olemme hyvin paikallinen toimija ja pystymme palvelemaan entistä paremmin Oulun ja Pohjois-Suomen asiakkaita, Palola lopettaa.

 

Lisätiedot:

Myyntipäällikkö
Veli-Matti Palola
044 730 4561
veli-matti.palola@stofix.com

Energiatehokkuutta ja lisälämmöneristystä Stofix-tiiliverhouksella