Rapautunut julkisivu vedenpitäväksi Stofixin järjestelmällä

Asunto-osakeyhtiö Huittisten Kirjahaka on varsin perinteinen suomalainen 70-luvulla rakennettu elementtitalo. Se on palvellut asukkaitaan hyvin, mutta vuosien saatossa myös ongelmia on alkanut esiintymään, varsinkin kosteusvaurioiden lisääntymisenä. Kirjahaka saa uuden julkisivun Stofix-tiiliverhoilusta.

Kirjahaassa oli tilanne, että alakerran päätyhuoneisto oli kostunut jo kahteen kertaan. Ensimmäisellä kerralla seinä kuivattiin sisäpuolelta, maalattiin ja tapetoitiin. Ulkoseinään asennettiin patolevyt. Tämä ratkaisu auttoi alle vuoden, jonka jälkeen se oli taas märkä. Samat toimenpiteet toistettiin taas, sekä ulkoseinässä uusittiin elementtisaumaukset”, kertoo isännöitsijä Päivi Valkama, Realia Isännöinti Oy:stä.

Ennen
Ennen

Kirjahaan tilanne on varsin tuttu monelle talolle. Pitkään palvellut julkivisu on päässyt huonoon kuntoon, jonka kautta kosteusvauriot ovat lisääntyneet. Seinän ulkonäkö on myös kärsinyt. Ratkaisua haetaan monesti yksinkertaisesti maalaamalla päälle. As Oy Huittisten Kirjahaan hallituksen jäsen Esko Kulmanen selventää tilannetta:

Prosessi on alkanut jo 2011. Silloin aloitimme selvittämään eri vaihtoehtoja julkisivulle. Maalaamistakin mietittiin, mutta se hylättiin ensimmäisenä. Julkisivu olisi saatu fiksummaksi, mutta ongelmaa se ei olisi ratkaissut. Myös muut vaihtoehdot hylättiin, sillä ne eivät tarjonneet tarpeeksi kokonaisvaltaista ratkaisua. Lisäksi Stofix koettiin olevan näyttävyydeltään omaa luokkaansa muihin vaihtoehtoihin verrattuna. Ensisijaisesti halusimme kustannustehokkaan ja energiaa säästävän julkisivun.

Stofix Oy:n tiiliverhouksella haetaan kustannustehokkuutta

Julkisivuremontin toteuttaminen tulee yleensä suhteellisen kalliiksi talonyhtiöille. As Oy Huittisten Kirjahaan tapauksessa selvitystyötä oli tehty pitkään ja hartaasti. Kustannuksia remonteista oli tullut jo sen verran, että päätös uudesta julkisivusta oli helposti perusteltavissa. Ratkaisu löydettiin Stofixin tuulettuvasta ja aidosta tiiliverhouksesta.

Stofixin tiiliverhous oli kuitenkin aika helppo valita. Se tuo tarvittavaa energiansäästöä ja tervehdyttää seinää. Aito tiili on näyttävän ja luonnollisen näköinen”, selventää Esko Kulmanen.

Eskon johdolla tehdyn selvityksen pohjalta todettiin Stofix kustannustehokkaimmaksi sekä ulkonäöltään ympäristöön sopivimmaksi ratkaisuksi”, Valkama lisää.

Kustannustehokkuus syntyy monen tekijän summasta. Tiiliverhous on aidosti tuulettuva, eriytetty rakenne, joka hengittää ja näin ollen tervehdyttää vanhaa seinää. Uusi julkisivu ja eristys parantavat energiatehokkuutta. Stofixin järjestelmä on myös nopea asentaa.

As Oy Huittisten Kirjahaan hallituksen puheenjohtaja Katja Jacallen toteaa, että ”Stofixin tiiliverhous mahdollistaa kaivatun lisäeristyksen. Se tuo selvää säästöä taloyhtiön lämmityskustannuksissa. Tärkeää oli myös asennuksen nopeus. Taloyhtiön asukkaat olivat huolissaan mahdollisesta melun tuomasta häiriöstä. Tällä ratkaisulla pystymme minimoimaan meluhaitat ja nopeuttamaan selkeästi uuden julkisivun rakentamista”.

Stofixin tiiliverhousjärjestelmä voidaan asentaa suoraan vanhaan seinään kiinni. Väliin asennettaan uusi eristys, jonka päälle asennetaan kiskoille uusi tiiliverhous. Uuden julkisivun ja eristeen väliin jää tilaa, joka tuulettuu seinän koko matkalta. Tuulettuvuuden ansiosta vanha seinä tervehtyy ja uusi julkisivu kestää paremmin, kun eristeet ja rakenne kuivuvat. Asennuksen nopeus on Stofixin tehdasvalmisteisen tiiliverhousjärjestelmän ansiota.

Tiiliverhouksemme merkittävimmät edut syntyvät juuri tuulettuvuuden ansiosta, sekä siitä, että julkisivuverhous on rungosta eriytetty rakenne. Kun tiilijulkisivun ja eristeen väliin jää riittävästi tilaa, seinä hengittää tehokkaamin. Vanha seinä kuivuu ja tervehtyy, sekä uusi tiiliverhous kestää paremmin vaihtelevia sääoloja. Asennus on nopeaa, sillä ”tiilimuurausta” ei tehdä työmaalla, vaan tehdasvalmisteiset tiiliverhouslevyt asennetaan paikalleen Stofixin kiinnitysjärjestelmän avulla”, kertoo Stofix Oy:n myyntipäällikkö Veli-Matti Palola.

Kosteusvaurioista energiansäästöön

Kosteusvauriot ovat yleinen ongelma. Eristeen kostuessa talon energiankulutus ja lämmityskulut nousevat merkittävästi. Tuulettumattomassa seinärakenteessa eriste ei pääse tervehtymään, vaan jatkaa kostumistaan. As Oy Kirjahakaan asennetaan Paroc Cortex –eriste tuulettuvan Stofix-tiiliverhouksen kanssa.

Stofix - As Oy Huittisten Kirjahaka, Työnaikainen 1Jos eriste tulee vanhan julkisivun päälle, niin ei ainoastaan eriste, vaan koko vanha rakenne lähtee kuivumaan”, kertoo Parocin tuotepäällikkö Tuula Norberg.

Paroc Cortex –eristeessä on valmiina tuulensuojakalvo, jolloin saumat teipattuina se kestää jorakennusvaiheessa sään rasituksia. ”Oikea-aikainen ja riittävän tehokas lisälämmöneristys, sekä uusi tuulettuva julkisivu pysäyttävät tai ainakin merkittävästi hidastavat ulkokuoren rapautumista”, jatkaa Nordberg.

Nordberg kuivailee tarkemmin, miten Stofix-julkisivu ja Parocin lisälämmöneristys palvelevat taloa. ”Kostea eriste ei koskaan toimi kuten kuiva, vaan eristyskyky heikkenee entisestään. Tuulettuva seinärakenne sallii vesihöyryn poistumisen rakenteista. Paroc Cortex ja Stofix-tiiliverhous muodostavat julkisivusta paitsi energiatehokkaan myös tuulettuvan, kestävän ja huoltovapaan rakenteen”. Uuden julkisivun tuulettuvuus ja lisälämmöneristys ovat avainasemassa.

Vanhan eristeen ja rakenteen parantuessa, hyödyt uudesta tuulettuvasta julkisivusta talolle ovat merkittävät. ”Energiankulutus ja lämmityskulut pienenevät, asuinmukavuus paranee kun vedon tunne häviää, sekä usein myös äänieristys paranee. Kokonaisuutena energiankulutuksen pitäisi laskea merkittävästi”, arvioi Nordberg. Energiansäästö on yksi tärkeimmistä saavutettavista hyödyistä As Oy Kirjahaan asukkaille. Nordbergin mukaan asteenkin muutos huoneen lämpötilassa vaikuttaa kulutukseen.

Parocin esimerkkitapaus:

1000m2 julkisivulla ja 0,10€ energiahinnalla, lämpöhäviö määrä noin 5780€. Korjauksen jälkeen 3462€. Säästöä syntyy noin 2000€. Myös asuinmukavuus paranee, kun kaikki rakenteet ovat tuulitiiviin pinnan alla.

U-arvo (W/m2K) Lämpöhäviö 
(kWh/m2/a)
BSW 70+100+60: 0,44  57,809
BSW 70+100+60+Cortex50mm:  0,26  34,626
BSW 70+100+60+Cortex70mm:  0,23  30,132
BSW 150+100+60:                                0,43 57,040
BSW 150+100+60+Cortex50mm: 0,26                                  34,354
BSW 150+100+60+Cortex70mm: 0,23                                  29,928

Tuula Nordberg, Tuotepäällikkö, Paroc

Kokonaisvaltainen ratkaisu

Energiansäästön ja kustannustehokkuuden lisäksi, As Oy Huittisten kirjahaalle oli tärkeää löytää kokonaisvaltainen ratkaisu julkisivuremontille. Kokonaiskustannukset nousevat aina vahvasti esille taloyhtiöiden remontteja suunniteltaessa.

Stofix - As Oy Huittisten Kirjahaka, Työnaikainen 2Kulmasen mukaan julkisivuremontti pitäisi nähdä sijoituksena tulevaisuuteen, eikä ainoastaan kustannuseränä. ”Sijoitettu raha nostaa kiinteistön arvoa. Muuten raha olisi mennyt remontteihin. Saamme uuden ja näyttävämmän julkisivun, mutta voimme olla myös varmoja, että vanha seinä tervehtyy”. Parocin tuotepäällikkö Nordberg lisää, että ”kiinteistön tai koko alueen arvo nousee. Hyvällä kokonaisvaltaisella korjauksella pidennetään rakennuksen elinkaarta jopa 50 vuotta”.

Kirjahaan isännöitsijä Valkama on tyytyväinen Stofixin tarjoamaan kokonaisvaltaiseen palveluun. ”Saimme koko suunnittelun ja mallinnusvaiheen ajan erittäin ammattitaitoista palvelua. Hallituksen mielipiteitä julkisivun yksityiskohdissa kuunneltiin suunnittelussa.” Kulmanen lisää, että ”ei tarvinnut insinöörejä, suunnittelijoita tai ylimääräisiä konsultteja käyttää. Stofix tarjosi koko paketin. Kokonaiskustannukset jäivät 250 000 euron paikkeille, arvonlisäveroineen”.

Stofix kokee asiakaspalvelun erittäin tärkeäksi. ”Pyrimme tarjoamaan asiakkaalle aina kokonaisvaltaista palvelua. Suunnittelemme ja mallinnamme julkisivua toiveiden mukaisesti, tarjoamme apua ja neuvoja. Yhdessä tekemällä päästään aina parhaimpaan lopputulokseen”, kehuu myyntipäällikkö Palola.

As Oy Kirjahaan julkisivuremontti alkaa toden teolla helmi-maaliskuun vaihteessa. Tyytyväinen isännöitsijä Valkama haluaa kiittää Stofixia.

Hanke on tähän saakka sujunut todella helposti. Vaikka julkisivuremontti on kallis investointi, oli Stonelin tarjoama kokonaisratkaisu ja -kustannus helppo perustella yhtiökokouksessa. Ulkonäöllisesti saadaan aivan valtava parannus ja talosta tulee avain kuin uusi”.

As Oy Huittisten Kirjahaan lisäksi Stofix Oy on tehnyt vastikään urakkasopimuksen julkisivuremontista As Oy Huittisten Pehtoorintien kanssa. Työt Pehtoorintiellä alkavat viimeistään huhtikuun 2015 loppuun mennessä.

 

Lisätiedot:

Veli-Matti Palola
Myyntipäällikkö
044 730 4561
veli-matti.palola@stofix.com

 

As Oy Huittisten Kirjahaka